Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Cystadleuaeth Pel-rwyd yr Urdd - Caerdydd 13.11.14

14
Nov

Da iawn i bawb a gystadlodd yn yr achlysur.

Da iawn arbennig i dîm pêl-rwyd Blwyddyn 9/10 a gyrhaeddodd y chwarteri allan o 48 ysgol!

 

Diolch i chi.

 

 

 

 

 

 

 

Cystadleuaeth Pel-rwyd yr Urdd - Caerdydd 13.11.14