Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Llongyfarchiadau i Rhys Britton Blwyddyn 11

18
Mar
Cystadlodd Rhys yng Nghystadleuaeth Ser y Dyfodol Hoy yn Felodrom Manceinion yn yr olaf o’r 6 rownd.
Enillodd Rhys y gyfres.
Allan o gyfanswm o 18 o rasys dros y 6 rownd , enillodd 9  ras.
Yr oedd yn ail mewn 5 ras ac yn 3ydd mewn 2 ras.
Dyma lun Rhys gyda Chris Hoy yn cyflwyno beic a helmed iddo.

Da iawn Rhys . 

Llongyfarchiadau i Rhys Britton Blwyddyn 11