Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Diwrnod Trwynau Coch

19
Mar

Llwyddodd diwrnod llawn hwyl i godi dros £800 i'r elusen "Comic Relief" ar ddydd Gwener, 13eg Mawrth. Roedd amrywiaeth eang o weithgareddau megis gwerthu cacennau i gwyro coesau ond yr un mwyaf poblogaidd oedd y cyfle i brynu aelod o'r 6ed dosbarth fel caethwas/caethferch am y diwrnod!

Diwrnod Trwynau Coch