Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Llongyfarchiadau ar lwyddiant ysgubol yn Eisteddfod Sir yr Urdd -18.03.15

19
Mar

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a'u hyfforddwyr ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Sir yr Urdd ar ddydd Mercher, 18fed o Fawrth.

2il   Unawd Merched o dan 19 Carys Jones 

1af  Cyflwyniad dramatig bl7,8 a 9 

1af  Grwp dawnsio disgo 7,8, a 9

1af  Cyflwyniad digri oed 14-25 

1af   Parti merched bl 7,8 a 9 

1af   Ymgom bl 7, 8 a 9 

1af   Dawns Cyfansoddiad Creadigol o dan 19 

1af   Llefaru unigol Nye Codd 

1af   Dawns disgo unigol Halle Wood 

3ydd Deuawd bl 7,8 a 9 Sian ac Ella 

1af   Grwp llefaru bl 7,8 a 9

3ydd Unawd Merched bl7,8 a 9 Nia Osborne 

1af    Parti bechgyn bl7,8 a 9 

1af    Grwp llefaru o dan 19 

2il      Unawd bechgyn o dan 19 Rhys Coxley 

1af     Côr SATB bl13 ac iau

2il      Côr merched SA bl13 ac iau

1af     Cân actol bl 7,8 a 9

Pob hwyl yn yr Eisteddfod Genedlaethol!

Llongyfarchiadau ar lwyddiant ysgubol yn Eisteddfod Sir yr Urdd -18.03.15