Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Elena Edwards, Blwyddyn 10 Llwyddiannau Karate

13
May

Enillodd Elena Edwards wobr Pencampwr y Wlad yn y categori dan 16 yn y 4ydd Ffederasiwn Rhyngwladol  ‘Kyokushinkai Karate Clicker’ yng Ngroeg.

Mae Ellie wedi bod yn aelod o Glwb Karate Ynysybwl ers iddi fod yn 7 mlwydd oed.  Dros yr 8 mlynedd mae Ellie wedi ennill nifer o gystadlaethau yn y wlad yma yn ogystal â thramor, enillodd ei theitl Prydeinig cyntaf yn 8 mlwydd oed.  Hi yw’r Pencampwr Prydeinig Belt Brown  mewn Kata a Clicker, teitl mae hi wedi dal am y tair blynedd diwethaf.

Yn 10 mlwydd oed, dewiswyd Ellie i gynrychioli Cymru yn Nhwrnamaint Cwpan Karate Pilatus yn y Swistir addychwelodd i’r wlad yn enillydd!  Ers hynny, hi  yw enillydd y Cwpan Pilatus am y bedair mlyneddy bu hi’n rhan o’r twrnamaint.

Yn 2011, dewiswyd Ellie i gynrychioli Prydain yn nhwrnamaint y wlad yn Llundain.  Fel rhan o’r Tîm Prydeinig Clicker enillodd hi’r 2il wobr, yn 11 blwydd oed ac yr aelod ifancaf o’r Tîm Prydeinig yn ogystal â’r cystadleuydd ifancaf o fewn ei chategori.

Mae Ellie’n dangos ymroddiad ac ymrwymiad i’w disgyblaeth ac mae hi’n hynod o ddiymhongar am ei chyflawniadau.  Mae karate wedi cael effaith bositif ar ei bywyd, hybu ffordd iach o fyw, parch at ei hunan ac eraill, a chynyddu hunanhyder.  Mae Ellie hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau trwy karate, nid yn unig ym Mhrydain ond o bob cwr o’r byd, gan gynnwys Iwerddon, Israel a’r Swistir. 

Elena Edwards, Blwyddyn 10 Llwyddiannau Karate