Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Trychineb Daeargryn Nepal Gweithgareddau Codi Arian

20
May

Llwyddodd yr ysgol i godi dros £750 tuag at yr apêl trwy ddiwrnod o weithgareddau yn yr ysgol.

Yn ogystal fe wnaeth dau athro ymdrech arbennig i gefnogi’r achos. Fe wnaeth Mr Rhodri Thomas o’r Adran Gemeg cymryd rhan yn yr “Her Everest” gan dreulio diwrnod cyfan yn ceisio esgyn mynydd Rhigos 27 o weithiau ar ei feic er mwyn dringo pellter yn cyfateb i uchder Mynydd Everest!  Bydd Miss Angharad Hodgson hefyd yn codi arian i’r apêl gan gymryd rhan ym Marathon Caeredin ar y 31ain o Fai. Bydd yr arian a godwyd yn cael ei ddanfon yn syth i Global Giving i fynd at Apêl Nepal 

Trychineb Daeargryn Nepal  Gweithgareddau Codi Arian