Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Travis Weeks, Blwyddyn 7 - Gig yng Nghlwb Ifor Bach!

03
Jun

Chwaraeodd Travis Weeks, Blwyddyn 7 mewn gig gyda'i band yng Nghlwb Ifor Bach yng Nghaerdydd yn ddiweddar.  Travis yw’r person ifancaf erioed i chwarae yno!

Da iawn Travis! 

Travis Weeks, Blwyddyn 7 - Gig yng Nghlwb Ifor Bach!