Twitter:

  • Cofiwch wisgo dillad anffurfiol i'r ysgol yfory ar gyfer Diwrnod Plant mewn Angen. £1 am y fraint ar gyfer elusen.… https://t.co/uSmuAnKbIJ about 3 hours ago
  • Yr.7 PARENTS - Your child has today received a letter stating your appointment time to see their Personal Tutor on… https://t.co/p78gZK6Abn 05:48 PM Nov 12th
  • RHIENI Bl.7 - mae eich plentyn wedi derbyn llythyr heddiw yn nodi amser eich apwyntiad gyda'i Thiwtor Personol. Edr… https://t.co/RaV3fPPyTP 05:46 PM Nov 12th
  • YR.7 PARENTS - Please remember to respond by tomorrow with your preferred time slot to meet with your child's Personal Tutor. Thank you 05:01 PM Nov 8th
  • RHIENI BL.7 - Cofiwch ymateb erbyn yfory gyda'ch cyfnod dewisol ar gyfer cyfarfod gyda Thiwtor Personol eich plentyn. Diolch. 05:00 PM Nov 8th

Lluniau diweddaraf

Rhieni

Annwyl Riant/Warchodwr

Croeso i'ch adran arbennig chi . Yma mae pob math o ddogfennau pwysig ac rydym hefyd wedi cynnwys cysylltiadau i nifer o wefannau defnyddiol.

Gobeithiwn yn fawr y byddwch yn gwneud defnydd helaeth o'r wybodaeth sydd yma, a gadewch i ni wybod os hoffech weld unrhywbeth arall yn y rhan hwn.